Παρασκευή, 26 Αυγούστου 2011

HSS008:VA-Odyssey
ἄνδρα μοι ἔννεπε, μοῦσα, πολύτροπον, ὃς μάλα πολλὰ
πλάγχθη, ἐπεὶ Τροίης ἱερὸν πτολίεθρον ἔπερσεν·
πολλῶν δ᾽ ἀνθρώπων ἴδεν ἄστεα καὶ νόον ἔγνω,
πολλὰ δ᾽ ὅ γ᾽ ἐν πόντῳ πάθεν ἄλγεα ὃν κατὰ θυμόν,
ἀρνύμενος ἥν τε ψυχὴν καὶ νόστον ἑταίρων.
ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ὣς ἑτάρους ἐρρύσατο, ἱέμενός περ·
αὐτῶν γὰρ σφετέρῃσιν ἀτασθαλίῃσιν ὄλοντο,
νήπιοι, οἳ κατὰ βοῦς Ὑπερίονος Ἠελίοιο
ἤσθιον· αὐτὰρ ὁ τοῖσιν ἀφείλετο νόστιμον ἦμαρ.
τῶν ἁμόθεν γε, θεά, θύγατερ Διός, εἰπὲ καὶ ἡμῖν.


Tell me, O muse, of that ingenious hero who travelled far and wide after he had sacked the famous town of Troy. Many cities did he visit, and many were the nations with whose manners and customs he was acquainted; moreover he suffered much by sea while trying to save his own life and bring his men safely home; but do what he might he could not save his men, for they perished through their own sheer folly in eating the cattle of the Sun-god Hyperion; so the god prevented them from ever reaching home. Tell me, too, about all these things, O daughter of Zeus, from whatsoever source you may know them.1.Dark river-Lord of the storms 142 Bpm
2.Mind oscillation- In media res 142 Bpm
3.Jyro - Sinister visitors 148 Bpm
4.Oxidelic - Extraterrestrial technology 150 Bpm
5.Pupsidelic -Double personality 152 Bpm
6.Antagon- Skylla 153 Bpm
7.Yara vs Nostromus - Trojan war 153 Bpm
8.Kerberos Pupsidelic - Fucking world 155 Bpm
9.Shamanoid - Charibdis 156 Bpm
10.Satori-Helios 162 Bpm
11.Murukhan - Demodoros 166 Bpm
12.Furious Meon - Portals 175 Bpm
13.Renegade-Odyssey 160 Bpm

1.Spirituz - Evolution of your mind 148 Bpm
2.Komfuzius-Kirki 146 Bpm
3.Altius - Symbolism 145 Bpm
4.Necrobot - Sirens of damnation 150 Bpm
5.Malkaviam - Cannibalistic Laestrygonians 150 Bpm
6.Silent Horror -Vibrant 148 Bpm
7.Bodhisattva1320 - Se agapo para poli 150 bpm
8.Manifest - Addicted to love 150 Bpm
9.Kailash - The final frontier 153 Bpm
10.Squee-Techmological 155 Bpm
11.Necropsycho vs Penumbra -Curandeiros 130-158 Bpm
12.The Nommos-Hate killer (Aghori Tantrik rmx) 158 Bpm
13.Datavore - The meaning of life 160 Bpm

Mastered by N.O.M @ N.O.M Studio , Athens,Gr
Cover Art by Ganika

Download link : 

Δεν υπάρχουν σχόλια: